Verlenging van deze Unieke Actie door en voor het Magic Art Center.

U kunt nog aan deze unieke actie meedoen tot 15 maart 2021

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Een behoorlijk aantal van jullie heeft meegedaan met de speciale actie
rondom de Diminishing Cards goocheltruc van Tommy Wonder.

Jullie deelname aan deze actie heeft mij erg goed gedaan. Ook heb ik het
erg fijn gevonden dat er verschillende goochelaars uit België hebben
meegedaan.

Dit geeft aan dat ook zij het erg belangrijk vinden dat ons Magic Art
Center behouden blijft.

Nu is mij gevraagd of deze actie nog wat verlengd zou kunnen worden, zodat
men alsnog hieraan mee kan doen.

Aan deze verzoeken voldoe ik graag en heb besloten deze actie te verlengen
tot 1 maart a.s.

Zoals u weet wordt elke donatie, hoe klein dan ook, door mij in dank
ontvangen.

Voor uitgebreide informatie over deze unieke actie zie het bericht van 28
december 2020 op onze website  <https://www.magicartcenter.nl>
www.magicartcenter.nl.

Zorg goed voor uzelf en blijf gezond.

Met magische groeten, mede namens het MAC-team,

Véronique.

1e nieuwsbrief Magic Art Center januari 2021

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereest wens ik, mede namens het MACteam, u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 2021 toe.

Natuurlijk hoop ik, samen met u en iedereen in Nederland dat er een einde komt aan het coronavirus tijdperk en hoop ik van harte dat het met u en uw gezondheid en met die van uw naasten goed gaat en blij gaan.

Graag wil ik u met deze 1e MACnieuwsbrief in het nieuwe jaar informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om onze traditionele 1e maandagavond shows en andere evenementen te organiseren.

Maar volgens de regering is er licht aan het einde van de tunnel. Immers de inentingen die ons moeten beschermen tegen het virus zijn gestart, al blijft het met z’n allen goed opvolgen van de maatregelen hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

Maar vooralsnog blijft het voor mij persoonlijk en voor velen geen gemakkelijke tijd.

Ik heb het al eerder geschreven dat ik jullie en de artiesten mis, zij die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Gelukkig heb ik op eerdere momenten in 2020 en ook in januari 2021 van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Dit heeft mij niet alleen financiële maar zeker ook morele steun gegeven, waardoor ik mij met al mijn energie kan blijven inzetten voor het behoud van ‘’ons’’ Magic Art Center.

De vaste lasten van de afgelopen maanden heb ik met de ontvangen hulp kunnen voldoen, maar zonder inkomsten blijft het ook de komende periode een bijzonder lastige tijd voor mij.

Unieke Actie door en voor het Magic Art Center
U kunt nog aan deze unieke actie meedoen tot 1 februari 2021.
Doe nu uw donatie en ontvang Tommy Wonder’s Diminishing cards.


Voor nadere informatie en voorwaarden zie de website.

Elke donatie, hoe klein dan ook, wordt door mij dankbaar ontvangen en maakt het mogelijk het Magic Art Center voort te laten bestaan.

Informatie over website Magic Art Center:

De afgelopen weken is gebleken dat de website van het Magic Art Center enige tijd niet goed heeft gefunctioneerd. Die problemen zijn nu verholpen.

Als u naar de website van het Magic Art Center wilt, klik dan op www.magicartcenter.nl of type dit in op uw internet browser.

We (de webmaster en het Macteam) raden u aan om niet te zoeken via Google of een andere zoekmachine, omdat daar nog een referentie naar voren kan komen naar de oude website met problemen.

Zorg goed voor uzelf en blijf gezond.

Met magische groeten,

Véronique

Unieke Actie door en voor het Magic Art Center.

Help het Magic Art Center , Véronique Ross, deze moeilijke coronatijd door te komen middels een donatie. Véronique stelt hierbij beschikbaar

Diminishing Cards trucs van Tommy Wonder, haar grote vriend , die helaas veel te vroeg is overleden.

Tommy is de meest creatieve goochelaar die Nederland heeft voortgebracht

Bij deze truc, maar dit zullen jullie wel weten, worden  de kaarten alsmaar kleiner en uiteindelijk verdwijnen deze.

Op youtube kunnen jullie er een aantal leuke uitvoeringen van zien..

Als je een bedrag sponsort vanaf 25,– euro dan krijg je deze unieke truc opgestuurd.

Je bijdrage kun je storten op rekeningnummer: NL42RABO0306970252 t.n.v. het Magic Art Center. Vermeld je naam en adres er bij en het wordt naar je huis

gestuurd.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021

Het Macteam

Nieuwsbrief Magic Art Center december 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereest hoop ik van harte dat het met u en uw gezondheid en met van die uw naasten goed gaat.

Graag wil ik u met deze december nieuwsbrief informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het door de maatregelen van het RIVM niet mogelijk geweest om onze traditionele 1e maandagavond shows te organiseren.

Dit is natuurlijk jammer en triest tegelijk want een fijne en mooie avond in ons geliefd Magic Art Center en de hierbij behorende sociale contacten zijn hierdoor al maanden niet meer mogelijk.

Voor mij persoonlijk is het, als voor zo velen, ook geen gemakkelijke tijd geweest en zoals het er nu naar uitziet zal het ook niet makkelijk  zijn voor  de komende maanden in het nieuwe jaar 2021.

Ik mis jullie en ik mis de artiesten die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Maar heel veel mensen en ondernemers hebben dit jaar erg geleden onder het virus en hebben het niet gemakkelijk gehad en nog steeds niet. Dit geldt helaas voor ook voor mij.

Gelukkig heb ik op eerdere momenten dit jaar van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Hierdoor heb ik gelukkig nog aan de diverse vaste verplichtingen van het Magic Art Center kunnen voldoen. Maar de financiële mogelijkheden blijven sterk onder druk staan en dit zal nog zwaarder worden

nu er de komende maanden wederom geen inkomsten zijn te verwachten vanuit het Magic Art Center. Dit bezorgt mij grote financiële zorgen.

Ik vind het wederom moeilijk om het u te vragen, maar uit noodzaak doe ik het toch: Wilt u mij blijven steunen, in welke vorm dan ook? 

Elke donatie hoe klein dan ook wordt door mij dankbaar  ontvangen en maakt het mogelijk het Magic Art Center voort te laten bestaan.

U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center: NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch  bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Ik hoop ook dat het mogelijk wordt u in 2021 weer te mogen begroeten in ons Magic Art Center. Ik kijk er erg naar uit.

Ik wens u toe, mede namens het MAC-Team,  warme feestdagen en een goede gezondheid voor 2021.

Met magische groeten,

Véronique

Nieuwsbrief van het Magic Art Center oktober 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie, 

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Allereest hoop ik van harte dat het met uw en met de gezondheid van uw naasten goed gaat.

Enige tijd hebben wij kunnen denken dat het de goede kant op ging met de bestrijding van het coronavirus. Zo hebben wij maandag 14 september j.l. nog een gezellige avond kunnen houden met leuke optredens van:

Ab Schouten, Marcel Macel, Frans Reijnier, Bram Biesterveld, Louis Hannes (uit Belgïe) en een leuk filmpje van Hans Klik en door hem zelf gepresenteerd. Een groot MERCI aan jullie!

Dit alles met in achtneming van de corona voorschriften.

Helaas nam in de maand september het aantal besmettingen in Nederland snel toe, zodat het voor mij en mijn team het niet mogelijk was en is om voor de maanden oktober en november een 1e maandagavondshow te organiseren.

Jammer want ik mis jullie en ik mis de artiesten die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Ik weet dat heel veel mensen en ondernemers lijden onder dit virus en het niet gemakkelijk hebben, en dit geldt helaas voor mij ook. Gelukkig heb ik op eerdere momenten van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen,

waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben. Hierdoor heb ik gelukkig nog aan de diverse vaste verplichtingen van het Magic Art Center kunnen voldoen.

Maar de financiële mogelijkheden blijven sterk onder druk staan en dit zal nog zwaarder worden nu er de komende maanden wederom geen inkomsten zijn vanuit het Magic Art Center.

Dit bezorgt mij grote financiële zorgen.

Ik vind het moeilijk om het u wederom te vragen, maar uit noodzaak doe ik het toch: Ik zou het enorm op prijs stellen  als u mij zou willen blijven steunen, in welke vorm dan ook.

Ik wil u een idee van een fijne vriend en trouw bezoeker aan onze maandagavonden niet onthouden.

Hij had het volgende idee: ”Normaal ging ik naar de 1e maandagavondshow en betaalde € 12,50.

Nu maak ik elke maand € 12,50 als donatie over naar het Magic Art Center.  

Wat zou het mooi zijn als de overige bezoekers, maar ook zij die het Magic Art Center een warm hart toe dragen,

nu tijdens deze nieuwe lock-down elke maand deze € 12,50 zouden overmaken als donatie, zodat het behoud van het Magic Art Center mogelijk is.”

Wellicht spreekt het idee u aan?

Maar hoe dan ook, elke donatie is natuurlijk van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center: NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch  bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Met magische groeten,

Véronique

Reminder: maandag 14 september 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,     

GER COPPER,  OVERLEDEN 7 AUGUSTUS 2020 op 67 jarige leeftijd.

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van mijn grote vriend Ger Copper.

Jarenlang was Ger het maatje van Richard en mij. Hij is altijd mijn steun en toeverlaat geweest en Ger beschouwde en behandelde mij als “zijn zus”.

Ger was een geweldig sociaal mens en een fantastische collega. Hij heeft een geweldige carrière gehad waarin hij vele nationale en internationale prijzen heeft gewonnen , waaronder 2x het wereldkampioenshap.

Hij was, gezien zijn uitzonderlijke talenten en sociale opstelling een inspiratie voor veel goochelaars over de hele wereld.

Ger was met zijn Dutch School of Magic een belangrijke factor binnen de goochelkunst. Hij heeft daar lessen gegeven aan vele kinderen en aankomende talenten, maar was ook coach van diverse bekende Nederlandse goochelaars, zoals Marcel Kalisvaart, Dion, Niek Takens, Miki Dark, Niels Duinker, Rafael Scholten, Niels Houtepen,  Alfredo Lorenzo en anderen.

Zijn nalatenschap en liefde voor magie zullen voortleven in de vele acts die hij coachte.

Ik mis Ger elke dag.

Véronique

REMINDER

Nog maar een paar dagen en dan is het maandag 14 september. 

Ik heb jullie 6 augustus 2020 al eerder een uitnodiging toegezonden.

De coronamaatregelen zijn sindsdien niet aangescherpt, dus blijft het mogelijk om in een kleinere vorm (maximaal 30 personen) weer een bijeenkomst te houden.

De voorschriften van het RVIM zullen vanzelfsprekend in acht genomen worden, waardoor uw gezondheid en van de optredende artiesten gewaarborgd zal zijn.

De reserveringspagina ziet er nu anders uit dan anders.
Dit is nodig omdat er voor deze avond geen entree geheven wordt.
Echter inkomsten zijn onmisbaar om het Magic Art Center te behouden.
Uw vrijwillige donatie is hard nodig en wordt zeer op prijs gesteld.

Conform de richtlijnen van RIVM is het beslist nodig dat u voor deze avond
zich aanmeldt Wij kunnen en mogen helaas maar 30 personen begroeten en vol….
is vol. Hou onze website in de gaten.

[wpforms id=”831″ title=”false” description=”false”]

Hieronder kunt u (ook zonder aanmelding) uw donatie doen. Wij danken u!

[paytium name=”Form name” description=”Donatie”] [paytium_field type=”open” label=”Hoeveel wilt u doneren?” default=”15″ /] [paytium_total label=”Doneer” /] [paytium_button label=”Doneer” /] [/paytium]

Nieuwsbrief Magic Art Center augustus 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,​​​​​

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Maar allereerst hoop ik voor u en uw naasten dat het coronavirus aan uw deur voorbij is gegaan en dat het met de gezondheid goed gaat.

Nu er enige versoepelingen van de maatregelen door de regering zijn toegestaan is het weer mogelijk om in het Magic Art Center activiteiten in kleine vorm te starten, natuurlijk volgens de voorschriften van de RIVM. Dus 1.5 meter afstand etc. In het Magic Art Center zullen dan ook deze voorschriften gelden, waardoor de gezondheid van u en allen die bij een activiteit betrokken zijn gewaarborgd is.

Ik ben heel blij u voor 14 september a.s. (de 2e maandag) te kunnen uitnodigen bij de start van het nieuwe seizoen.

Het zal een informele avond zijn, waarbij er geen volledige show gepresenteerd zal worden zoals u gewend bent. Maar er is dan, na zoveel maanden elkaar niet gezien en of gesproken te hebben voldoende gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Wie weet zal er tussendoor toch nog gegoocheld worden ;-). Voor een muzikale omlijsting wordt ook gezorgd. Al met al een avond om naar het Magic Art Center te komen. Helaas kunnen vanwege de RIVM-voorschriften slechts 30 personen worden toegelaten.

Aanmelden via DEZE LINK ** is noodzakelijk. Dit keer wordt er geen entree geheven, maar is een vrijwillige donatie van harte welkom. Dit kunt u doen bij uw aanmelding. Wilt u uw donatie aan de kassa doen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk, maar alleen contant want pinnen is niet mogelijk.

Locatie:
Magic Art Center / Meerweg 1a / 2121 VA / Bennebroek / Tel: 023-5848040

Aanvang:
Inloop vanaf 19.00uur / Start van de avond om 20.00uur

Automatische reservering, betaling ( vrije donatie) en tickets VIA DEZE LINK ** Toelichting m.b.t. het tonen van de e-mail/entree bewijs staat in de e-mail die u van ons na boeking ontvangt.

Telefonische reservering: Vrije donatie .Entree ticket en betaling worden handmatig aangemaakt.

Entree ( vrije donatie) aan de deur onder voorbehoud van vrije plaatsen.

In de periode vanaf april t/m juli 2020 hebben er geen activiteiten in het Magic Art Center plaats kunnen vinden en waren er ook geen inkomsten, terwijl de vaste lasten wel betaald dienden te worden. Gelukkig hebben diverse personen die het Magic Art Center een warm hart toedragen Art Center al eerder een donatie gedaan, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Hierdoor heb ik gelukkig tot nu toe aan de verplichtingen kunnen voldoen, maar de financiële situatie is zeer lastig en dit blijft mij grote zorgen baren.

Ik zou het enorm fijn vinden en het op prijs stellen als u mij zou willen blijven steunen, in welke vorm dan ook. Mocht u maandagavond 14 september niet in de gelegenheid zijn om naar het Magic Art Center te komen en u wilt een donatie doen, dan kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

De leden van het MACteam en ik kijken uit naar de 14eseptember en hopen u daar te ontmoeten.

Met elkaar maken wij er een hele gezellige Magic Art Center avond van. Ik wens u nog een mooie en fijne zomer toe.

Met magische groeten,

Veronique

Nieuwsbrief van het Magic Art Center mei 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Jean “Jan “ Heylen. Jan is geboren te Kessel-Lo op 9 februari 1941 en is geheel plotseling thuis overleden op 21 april 2020.

Het plotselinge overlijden van Jean is bij mij heel erg hard aangekomen en ik kan het nu nog niet geloven. Jean was een hele grote en dierbare vriend van mij. Hij heeft jarenlang, zelfs tot enkele de dagen voor zijn overlijden, veel voor mij en het Magic Art Center betekend en daar ben ik hem zeer, zeer dankbaar voor.

Vele van de optredende artiesten en bezoekers van de 1e maandagavondshow in het Magic Art Center, zullen Jean wel kennen. Hij was één van de trouwste bezoekers van de shows en kwam hiervoor helemaal uit België, vaak met vrienden o.a. met Rick Heynickx, beiden lid van de googhelclub Mageia. Wat was hij trots toen zijn googhelclub de show ‘Magic van Belgium’ op 1 april 2019 presenteerde.

Jean maakte van elke show filmopnames, zette deze op DvD en stelde een exemplaar beschikbaar voor de optredende artiesten maar ook voor vele vrienden.

Ik zal hem heel erg missen.

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Maar allereerst hoop ik voor u en uw naasten dat het coronavirus aan uw deur voorbij is gegaan en dat het met de gezondheid goed gaat.

Door het coronavirus en de hierdoor getroffen maatregelen door de overheid heeft er, zoals u weet, geen show in april en mei kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk heeft u de nadere informatie over de bestrijding van het coronavirus, zoals door de regering op 19 mei 2020 bekend gemaakt werd, ook gehoord. De verlenging van eerder genomen maatregelen betekent dat het ook voor de komende maanden waarschijnlijk moeilijk wordt een show te organiseren. Bepalend hierbij blijft de gezondheid voor u , maar ook voor de artiesten die geheel belangeloos hun show willen presenteren. Niet elke artiest zal nu, met toch de vele risico’s, willen optreden. Dit moeten wij navragen, maar dit heeft ook tijd nodig. We richten ons nu op de 1e maandag in september 2020, maar dan zullen de maatregelen en het zicht op gezondheidsrisico’s dit mogelijk moeten maken.

Voor ons als organisatoren moet er dus meer bekend zijn met betrekking tot het verdere verloop van deze crisis. Vooralsnog zijn ook andere geplande activiteiten geannuleerd.

Dit betekent ook dat er ook de komende maanden geen inkomsten zijn en dat baart mij en de leden van het MACteam grote zorgen. Gelukkig hebben verschillende vrienden van het Magic Art Center al eerder een donatie gedaan, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben. Helaas komt door de verlenging van de huidige situatie de betaling van de vaste kosten voor de komende maanden wederom in de verdrukking. Ik zou het enorm fijn vinden en het op prijs stellen als u mij zou willen steunen, in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld door een donatie (hoe klein ook) zodat ik het Magic Art Center in stand kan houden en het straks weer beschikbaar is voor u en de Magische Googhelkunst. Als u een donatie wilt doen dan kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Uiteraard blijf ik samen met de leden van het MACteam de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen dat er spoedig mogelijkheden komen, waardoor het Magic Art Center weer gebruikt kan worden voor u en haar overige activiteiten.

Ik wens u, mede namens de leden van het MACteam, heel veel sterkte toe de komende tijd en hopen dat u gespaard mag blijven van het coronavirus.

Met magische groeten,

Véronique

Nieuwsbrief (30 maart 2020)

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

In onze nieuwsbrief van 19 maart 2020 hebben wij u al aangegeven dat er op de 1 e maandag van april geen show zal zijn.
Waarschijnlijk heeft u de informatie over de bestrijding van het coronavirus en de verregaande maatregelen welke zijn genomen door de regering al gehoord of gelezen.
De getroffen maatregelen volgen wij natuurlijk op, maar deze treffen helaas het Magic Art Center ook heel erg hard. Dit betekent dat de geplande show voor de 2 e  maandag in mei (11 mei 2020), waarvan de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium waren, geen doorgang kan vinden.

Wij danken Eddy Smit en alle artiesten ( Magische Loge) voor hun inzet bij de voorbereidingen van hun show en hopen dat zij hun show later dit jaar willen presenteren in ons Magic Art Center. Zoals het er nu naar uitziet zal er de komende maanden geen mogelijkheid zijn om shows in het Magic Art Center te presenteren en zijn er ook geen verhuurmogelijkheden. Dit betekent ook dat er geen inkomsten zijn en dat baart ons grote zorgen.

Wij zouden enorm waarderen als u Veronique zou willen steunen met een donatie; dit om het haar mogelijk te maken om de vaste lasten van het MAGIC ART CENTER te kunnen voldoen en het Magic Art Center behouden kan blijven.

Wellicht wilt u een donatie doen, bijvoorbeeld het bedrag dat u anders tijdens de komende maandelijkse bijeenkomsten had gespendeerd? U kunt uw eventuele donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en houden wij u op de hoogte van wat dat betekent voor het Magic Art Center en haar activiteiten. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd en hopen dat u gespaard mag blijven van het coronavirus.

Magische groeten,
 
Het Mac team

Nieuwsbrief van het Magic Art Center (1e maandag april 2020)

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Naar aanleiding van alle berichten over en de getroffen maatregelen tegen het coronavirus heeft het MAC-team en Véronique besloten dat er maandag 6 april 2020 er geen show zal zijn.

Wij vinden dat de gezondheid van zowel onze optredende artiesten als bezoekers vóór alles gaat en wij volgen de ontwikkelingen en de richtlijnen van het RIVM en de regering op de voet.

Wij hopen dat de show voor de 2e maandag in mei (11 mei 2020), waarvan de voorbereidingen ook al in een vergevorderd stadium zijn, wel doorgang kan vinden.

Magische groeten,

Het Mac team en Véronique