Nieuwsbrief van het Magic Art Center oktober 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie, 

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Allereest hoop ik van harte dat het met uw en met de gezondheid van uw naasten goed gaat.

Enige tijd hebben wij kunnen denken dat het de goede kant op ging met de bestrijding van het coronavirus. Zo hebben wij maandag 14 september j.l. nog een gezellige avond kunnen houden met leuke optredens van:

Ab Schouten, Marcel Macel, Frans Reijnier, Bram Biesterveld, Louis Hannes (uit Belgïe) en een leuk filmpje van Hans Klik en door hem zelf gepresenteerd. Een groot MERCI aan jullie!

Dit alles met in achtneming van de corona voorschriften.

Helaas nam in de maand september het aantal besmettingen in Nederland snel toe, zodat het voor mij en mijn team het niet mogelijk was en is om voor de maanden oktober en november een 1e maandagavondshow te organiseren.

Jammer want ik mis jullie en ik mis de artiesten die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Ik weet dat heel veel mensen en ondernemers lijden onder dit virus en het niet gemakkelijk hebben, en dit geldt helaas voor mij ook. Gelukkig heb ik op eerdere momenten van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen,

waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben. Hierdoor heb ik gelukkig nog aan de diverse vaste verplichtingen van het Magic Art Center kunnen voldoen.

Maar de financiële mogelijkheden blijven sterk onder druk staan en dit zal nog zwaarder worden nu er de komende maanden wederom geen inkomsten zijn vanuit het Magic Art Center.

Dit bezorgt mij grote financiële zorgen.

Ik vind het moeilijk om het u wederom te vragen, maar uit noodzaak doe ik het toch: Ik zou het enorm op prijs stellen  als u mij zou willen blijven steunen, in welke vorm dan ook.

Ik wil u een idee van een fijne vriend en trouw bezoeker aan onze maandagavonden niet onthouden.

Hij had het volgende idee: ”Normaal ging ik naar de 1e maandagavondshow en betaalde € 12,50.

Nu maak ik elke maand € 12,50 als donatie over naar het Magic Art Center.  

Wat zou het mooi zijn als de overige bezoekers, maar ook zij die het Magic Art Center een warm hart toe dragen,

nu tijdens deze nieuwe lock-down elke maand deze € 12,50 zouden overmaken als donatie, zodat het behoud van het Magic Art Center mogelijk is.”

Wellicht spreekt het idee u aan?

Maar hoe dan ook, elke donatie is natuurlijk van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center: NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch  bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Met magische groeten,

Véronique