Nieuwsbrief van het Magic Art Center mei 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Jean “Jan “ Heylen. Jan is geboren te Kessel-Lo op 9 februari 1941 en is geheel plotseling thuis overleden op 21 april 2020.

Het plotselinge overlijden van Jean is bij mij heel erg hard aangekomen en ik kan het nu nog niet geloven. Jean was een hele grote en dierbare vriend van mij. Hij heeft jarenlang, zelfs tot enkele de dagen voor zijn overlijden, veel voor mij en het Magic Art Center betekend en daar ben ik hem zeer, zeer dankbaar voor.

Vele van de optredende artiesten en bezoekers van de 1e maandagavondshow in het Magic Art Center, zullen Jean wel kennen. Hij was één van de trouwste bezoekers van de shows en kwam hiervoor helemaal uit België, vaak met vrienden o.a. met Rick Heynickx, beiden lid van de googhelclub Mageia. Wat was hij trots toen zijn googhelclub de show ‘Magic van Belgium’ op 1 april 2019 presenteerde.

Jean maakte van elke show filmopnames, zette deze op DvD en stelde een exemplaar beschikbaar voor de optredende artiesten maar ook voor vele vrienden.

Ik zal hem heel erg missen.

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Maar allereerst hoop ik voor u en uw naasten dat het coronavirus aan uw deur voorbij is gegaan en dat het met de gezondheid goed gaat.

Door het coronavirus en de hierdoor getroffen maatregelen door de overheid heeft er, zoals u weet, geen show in april en mei kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk heeft u de nadere informatie over de bestrijding van het coronavirus, zoals door de regering op 19 mei 2020 bekend gemaakt werd, ook gehoord. De verlenging van eerder genomen maatregelen betekent dat het ook voor de komende maanden waarschijnlijk moeilijk wordt een show te organiseren. Bepalend hierbij blijft de gezondheid voor u , maar ook voor de artiesten die geheel belangeloos hun show willen presenteren. Niet elke artiest zal nu, met toch de vele risico’s, willen optreden. Dit moeten wij navragen, maar dit heeft ook tijd nodig. We richten ons nu op de 1e maandag in september 2020, maar dan zullen de maatregelen en het zicht op gezondheidsrisico’s dit mogelijk moeten maken.

Voor ons als organisatoren moet er dus meer bekend zijn met betrekking tot het verdere verloop van deze crisis. Vooralsnog zijn ook andere geplande activiteiten geannuleerd.

Dit betekent ook dat er ook de komende maanden geen inkomsten zijn en dat baart mij en de leden van het MACteam grote zorgen. Gelukkig hebben verschillende vrienden van het Magic Art Center al eerder een donatie gedaan, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben. Helaas komt door de verlenging van de huidige situatie de betaling van de vaste kosten voor de komende maanden wederom in de verdrukking. Ik zou het enorm fijn vinden en het op prijs stellen als u mij zou willen steunen, in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld door een donatie (hoe klein ook) zodat ik het Magic Art Center in stand kan houden en het straks weer beschikbaar is voor u en de Magische Googhelkunst. Als u een donatie wilt doen dan kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Uiteraard blijf ik samen met de leden van het MACteam de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen dat er spoedig mogelijkheden komen, waardoor het Magic Art Center weer gebruikt kan worden voor u en haar overige activiteiten.

Ik wens u, mede namens de leden van het MACteam, heel veel sterkte toe de komende tijd en hopen dat u gespaard mag blijven van het coronavirus.

Met magische groeten,

Véronique