Nieuwsbrief Magic Art Center december 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereest hoop ik van harte dat het met u en uw gezondheid en met van die uw naasten goed gaat.

Graag wil ik u met deze december nieuwsbrief informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het door de maatregelen van het RIVM niet mogelijk geweest om onze traditionele 1e maandagavond shows te organiseren.

Dit is natuurlijk jammer en triest tegelijk want een fijne en mooie avond in ons geliefd Magic Art Center en de hierbij behorende sociale contacten zijn hierdoor al maanden niet meer mogelijk.

Voor mij persoonlijk is het, als voor zo velen, ook geen gemakkelijke tijd geweest en zoals het er nu naar uitziet zal het ook niet makkelijk  zijn voor  de komende maanden in het nieuwe jaar 2021.

Ik mis jullie en ik mis de artiesten die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Maar heel veel mensen en ondernemers hebben dit jaar erg geleden onder het virus en hebben het niet gemakkelijk gehad en nog steeds niet. Dit geldt helaas voor ook voor mij.

Gelukkig heb ik op eerdere momenten dit jaar van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Hierdoor heb ik gelukkig nog aan de diverse vaste verplichtingen van het Magic Art Center kunnen voldoen. Maar de financiële mogelijkheden blijven sterk onder druk staan en dit zal nog zwaarder worden

nu er de komende maanden wederom geen inkomsten zijn te verwachten vanuit het Magic Art Center. Dit bezorgt mij grote financiële zorgen.

Ik vind het wederom moeilijk om het u te vragen, maar uit noodzaak doe ik het toch: Wilt u mij blijven steunen, in welke vorm dan ook? 

Elke donatie hoe klein dan ook wordt door mij dankbaar  ontvangen en maakt het mogelijk het Magic Art Center voort te laten bestaan.

U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center: NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch  bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Ik hoop ook dat het mogelijk wordt u in 2021 weer te mogen begroeten in ons Magic Art Center. Ik kijk er erg naar uit.

Ik wens u toe, mede namens het MAC-Team,  warme feestdagen en een goede gezondheid voor 2021.

Met magische groeten,

Véronique