Nieuwsbrief Magic Art Center augustus 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,​​​​​

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Maar allereerst hoop ik voor u en uw naasten dat het coronavirus aan uw deur voorbij is gegaan en dat het met de gezondheid goed gaat.

Nu er enige versoepelingen van de maatregelen door de regering zijn toegestaan is het weer mogelijk om in het Magic Art Center activiteiten in kleine vorm te starten, natuurlijk volgens de voorschriften van de RIVM. Dus 1.5 meter afstand etc. In het Magic Art Center zullen dan ook deze voorschriften gelden, waardoor de gezondheid van u en allen die bij een activiteit betrokken zijn gewaarborgd is.

Ik ben heel blij u voor 14 september a.s. (de 2e maandag) te kunnen uitnodigen bij de start van het nieuwe seizoen.

Het zal een informele avond zijn, waarbij er geen volledige show gepresenteerd zal worden zoals u gewend bent. Maar er is dan, na zoveel maanden elkaar niet gezien en of gesproken te hebben voldoende gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Wie weet zal er tussendoor toch nog gegoocheld worden ;-). Voor een muzikale omlijsting wordt ook gezorgd. Al met al een avond om naar het Magic Art Center te komen. Helaas kunnen vanwege de RIVM-voorschriften slechts 30 personen worden toegelaten.

Aanmelden via DEZE LINK ** is noodzakelijk. Dit keer wordt er geen entree geheven, maar is een vrijwillige donatie van harte welkom. Dit kunt u doen bij uw aanmelding. Wilt u uw donatie aan de kassa doen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk, maar alleen contant want pinnen is niet mogelijk.

Locatie:
Magic Art Center / Meerweg 1a / 2121 VA / Bennebroek / Tel: 023-5848040

Aanvang:
Inloop vanaf 19.00uur / Start van de avond om 20.00uur

Automatische reservering, betaling ( vrije donatie) en tickets VIA DEZE LINK ** Toelichting m.b.t. het tonen van de e-mail/entree bewijs staat in de e-mail die u van ons na boeking ontvangt.

Telefonische reservering: Vrije donatie .Entree ticket en betaling worden handmatig aangemaakt.

Entree ( vrije donatie) aan de deur onder voorbehoud van vrije plaatsen.

In de periode vanaf april t/m juli 2020 hebben er geen activiteiten in het Magic Art Center plaats kunnen vinden en waren er ook geen inkomsten, terwijl de vaste lasten wel betaald dienden te worden. Gelukkig hebben diverse personen die het Magic Art Center een warm hart toedragen Art Center al eerder een donatie gedaan, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Hierdoor heb ik gelukkig tot nu toe aan de verplichtingen kunnen voldoen, maar de financiële situatie is zeer lastig en dit blijft mij grote zorgen baren.

Ik zou het enorm fijn vinden en het op prijs stellen als u mij zou willen blijven steunen, in welke vorm dan ook. Mocht u maandagavond 14 september niet in de gelegenheid zijn om naar het Magic Art Center te komen en u wilt een donatie doen, dan kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

De leden van het MACteam en ik kijken uit naar de 14eseptember en hopen u daar te ontmoeten.

Met elkaar maken wij er een hele gezellige Magic Art Center avond van. Ik wens u nog een mooie en fijne zomer toe.

Met magische groeten,

Veronique