Nieuwsbrief December 2021

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereest hoop ik van harte dat het met u en uw gezondheid en met van die uw naasten goed gaat.

Voor mij persoonlijk is het, als voor zo velen, geen gemakkelijke tijd geweest en zoals het er nu naar uitziet zal het ook niet makkelijk zijn voor de komende maanden in het nieuwe jaar 2022. Momenteel ben ik, zoals velen van u weten, herstellende van het auto-ongeluk dat mij overkomen is op 23 september 2021. Het herstel duurt nog wel enige tijd, maar ik blijf optimistisch. Helaas gaat het schrijven mij nog niet erg goed af en daarom wil ik iedereen via deze brief heel hartelijk bedanken voor de steun die ik het afgelopen jaar, en zeker ook in de afgelopen maanden, heb gekregen in de vorm van een donatie, een bezoekje, bloemen, kaarten en vele lieve en bemoedigende woorden. Ik mis jullie en ik mis de artiesten die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Ook wil ik u met deze december nieuwsbrief (2) informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center. Zoals jullie wel gemerkt hebben is het door de maatregelen van de overheid niet mogelijk geweest om elke 1e maandag van de maand onze traditionele shows te organiseren. Dit is natuurlijk jammer en triest tegelijk want een fijne en mooie avond in ons geliefd Magic Art Center en de hierbij behorende sociale contacten is hierdoor al vele malen niet meer mogelijk geweest.

Zodra het weer mogelijk wordt om een 1e maandag van de maand avond te organiseren hoort u dat van mij. Ik hoop van harte dat u het Kerstfeest en de overgang van het jaar 2021/2022 op een fijne en toch ook op een gezellige manier kan vieren. Ik hoop ook dat het mogelijk wordt u in 2022 weer te mogen begroeten in ons Magic Art Center. Ik kijk er erg naar uit.

Feestelijke magische groeten,

Veronique