Nieuwsbrief december 2021 Magic Art Center

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

De showavond op 1 november is zeer geslaagd en de dank hiervoor is aan allen die hier aan geheel belangeloos hun medewerking hebben verleend, Rob en Emiel, Davey Bindervoet , Toon van Est, Stefan de Helder en Marcel van der Velde.

Wij  waren wij bezig om in december 2021 wederom een prachtige show te organiseren. Wij zouden deze keer iets anders doen dan onze jaarlijkse Sinterklaas Surprise avond.

Het idee was om maandag 13 december een show rondom het thema kerst 2021 samen te stellen. Hiervoor waren al verschillende goochelaars en artiesten benaderd en bereid gevonden hun medewerking hieraan te verlenen.

Echter, zoals u allen weet heeft de regering op 26 november nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal COVID 19 besmettingen sterk terug te dringen.

Een van deze maatregelen is dat er een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen geldt na 17.00 uur. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 19 december 2021 en wellicht langer.

Hierdoor is het helaas onmogelijk om het jaar 2021 af te sluiten met de bekende Magic Art Center december showavond.

Hoewel Véronique zich nog niet heeft kunnen inzetten voor deze showavond, had zij zich, net zo als wij en de betrokken goochelaars en artiesten,  zeer verheugd op de decemberavond.

Het is voor hen maar ook voor u,  die het jaar 2021 in ons Magic Art Center op een hele gezellige vertrouwde manier had willen afsluiten, erg jammer.

Het jaar 2021 is voor Véronique en het Magic Art Center een zwaar jaar geweest.

In de eerste plaats natuurlijk door het verschrikkelijke ongeluk dat Véronique is overkomen, met gevolgen voor haar voet en haar nekwervels. Zoals u wellicht weet zal zij 8 december a.s. aan haar nekwervels geopereerd worden.

En in de tweede plaats natuurlijk ook de grote beperkingen vanwege de COVID-maatregelen, waardoor er veel te weinig activiteiten in het Magic Art Center hebben kunnen plaatsvinden. En nu weer geen activiteiten in de maand December.

De financiële positie van het Magic Art Center had en heeft hier sterk onder te lijden.

Gelukkig heeft Véronique in dit jaar van meerdere (goochel)vrienden donaties mogen ontvangen, waarvoor zij heel erg dankbaar is, waarmee een deel van de vaste lasten betaald konden worden.

Dit was voor Véronique, zeker gezien de periode waarin zij in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum verbleef, zeer zeker ook een morele steun.

De leden van het MAC-team zouden het geweldig vinden als u een donatie zou willen doen als ‘kerstcadeau’ voor Véronique als extra steun aan het einde van dit voor haar vervelend verlopen jaar.

Elke donatie, hoe klein dan ook, zou geweldig zijn en daarmee maakt u het mede mogelijk om het Magic Art Center voort te laten bestaan.

Uw donatie kunt u overmaken naar rekening NL42 RABO 0306 9702 52 ten name van het Magic Art Center. Véronique weet hier zelf uiteraard niets van, dus dat zou een mooie verrassing zijn.

Véronique dankt iedereen voor de steun, belangstelling die zij in het afgelopen jaar mocht ontvangen en zij doet u de hartelijke groeten.

Met magische groeten,

van de leden van het MAC-team

Ab

Charles

Wim en Wil

Theo