MAC Nieuwsbrief maart 2021

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

De maand maart heeft mij wat positiever gestemd, hopelijk geldt dat ook voor u. Ik wil mijn positiviteit graag delen.

Er wordt nu volop gevaccineerd tegen het virus, hetgeen op termijn zal leiden tot meer mogelijkheden voor iedereen.

Ik hoop eigenlijk dat in september 2021 het Magic Art Center weer open kan voor het onze show op de 1e maandag.

Ik ga samen met het MAC team  bekijken op welke wijze hier dan invulling aan gegeven kan worden.

U hoort hier zeker meer van, zodra de maatregelen versoepeld zijn.

Waar ik ook positiever door geworden ben is de morele en financiële steun die ik deze maand weer mocht ervaren van velen van u.

Ik hoop dat u, zolang het Magic Art Center geen inkomsten kan generen, mij wil blijven steunen.

Zoals u weet heeft het bestuur van de Dutch Magic Society (DMS) op 28 februari een Online Magic Bingo georganiseerd en de opbrengst bestemd voor het Magic Art Center. Hierbij hebben het bestuur en vele leden van deze club enorm veel werk verzet om dit tot een succes te kunnen maken. Zij hebben hier heel veel steun bij gekregen van vele sponsoren, die geheel gratis mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld. En belangrijk waren natuurlijk ook de vele deelnemers aan deze Bingo.

Het bestuur heeft mij verblijd met een enorme opbrengst en mij een cheque overhandigd van € 1.200. Ik was hierdoor zeer geëmotioneerd en ben iedereen heel erg dankbaar hiervoor.

Komend weekend is het Pasen. Ook iets om naar uit te kijken. Het Paasfeest zal niet gevierd kunnen worden zoals andere jaren. Maar ik wens iedereen een heel fijn en mooi Pasen toe.

Magische groeten, mede namens het MAC team,

Véronique