1e nieuwsbrief Magic Art Center januari 2021

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereest wens ik, mede namens het MACteam, u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 2021 toe.

Natuurlijk hoop ik, samen met u en iedereen in Nederland dat er een einde komt aan het coronavirus tijdperk en hoop ik van harte dat het met u en uw gezondheid en met die van uw naasten goed gaat en blij gaan.

Graag wil ik u met deze 1e MACnieuwsbrief in het nieuwe jaar informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om onze traditionele 1e maandagavond shows en andere evenementen te organiseren.

Maar volgens de regering is er licht aan het einde van de tunnel. Immers de inentingen die ons moeten beschermen tegen het virus zijn gestart, al blijft het met z’n allen goed opvolgen van de maatregelen hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

Maar vooralsnog blijft het voor mij persoonlijk en voor velen geen gemakkelijke tijd.

Ik heb het al eerder geschreven dat ik jullie en de artiesten mis, zij die het mogelijk maken om in het Magic Art Center de magie te blijven beleven.

Gelukkig heb ik op eerdere momenten in 2020 en ook in januari 2021 van meerdere (goochel)vrienden donaties ontvangen, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben.

Dit heeft mij niet alleen financiële maar zeker ook morele steun gegeven, waardoor ik mij met al mijn energie kan blijven inzetten voor het behoud van ‘’ons’’ Magic Art Center.

De vaste lasten van de afgelopen maanden heb ik met de ontvangen hulp kunnen voldoen, maar zonder inkomsten blijft het ook de komende periode een bijzonder lastige tijd voor mij.

Unieke Actie door en voor het Magic Art Center
U kunt nog aan deze unieke actie meedoen tot 1 februari 2021.
Doe nu uw donatie en ontvang Tommy Wonder’s Diminishing cards.


Voor nadere informatie en voorwaarden zie de website.

Elke donatie, hoe klein dan ook, wordt door mij dankbaar ontvangen en maakt het mogelijk het Magic Art Center voort te laten bestaan.

Informatie over website Magic Art Center:

De afgelopen weken is gebleken dat de website van het Magic Art Center enige tijd niet goed heeft gefunctioneerd. Die problemen zijn nu verholpen.

Als u naar de website van het Magic Art Center wilt, klik dan op www.magicartcenter.nl of type dit in op uw internet browser.

We (de webmaster en het Macteam) raden u aan om niet te zoeken via Google of een andere zoekmachine, omdat daar nog een referentie naar voren kan komen naar de oude website met problemen.

Zorg goed voor uzelf en blijf gezond.

Met magische groeten,

Véronique