Status update Veronique // 24 oktober 2021

Afgelopen week zijn de hechtingen (nietjes) verwijderd en is er nieuw gips om haar rechtervoet geplaatst. De voet mag nog niet worden belast , dus zij zal nog wel enkele weken in het revalidatiecentrum moeten verblijven.

Revalidatiecentrum Zuiderhout
t.a.v. Veronique Ross- Dabrowski.
1e etage kamer 13
Beelslaan 9
2012 PK Haarlem                      

Bezoek is mogelijk van 10.30uur tot 19.00uur. Véronique is erg dankbaar voor de kaarten, bloemen en bezoekjes welke zij mocht ontvangen.

Via deze weg dank zij iedereen heel erg hartelijk hiervoor.

Mocht u nadere informatie wensen of vragen hebben dan kunt u mij bereiken via de e-mail of telefonisch.

Theo van de Coevering

Lid van het MACteam

06-25035746