Nieuwsbrief december 2022

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Na een moeizame start door Corona, is het voor het MAC-team gelukkig toch mogelijk geweest om shows in ons Magic Art Center voor u te organiseren. Deze shows kwamen tot stand met hulp van vele artiesten die geheel belangeloos hun medewerking hebben verleend. Velen van u hebben een of meerdere shows bezocht en helaas moesten wij bij een enkele show zelfs mensen teleurstellen.

Voor mij persoonlijk is het jaar 2022 geen gemakkelijke tijd geweest door het auto-ongeluk dat ik in september 2021 heb gehad. Het gaat helaas nog steeds niet zo goed. Het herstel gaat langer duren dan ik gehoopt had en hierdoor zal er helaas in januari 2023 geen traditionele Nieuwjaarsborrel gehouden worden. Het goede nieuws is dat het bestuur van de Magische Loge voor de 1e maandagavond 6 februari 2023 een mooi programma voor u zal samenstellen. Dus zet deze datum nu al in uw agenda.

Helaas gaat het schrijven mij nog niet erg goed af en daarom wil ik iedereen via deze brief heel hartelijk bedanken voor de steun die ik het afgelopen jaar heb gekregen in de vorm van een donatie, een bezoekje, bloemen, kaarten en vele lieve en bemoedigende woorden. Natuurlijk een bijzonder woord van dank voor de vele artiesten en de leden van het MAC-team die zich het afgelopen jaar voor mij en het Magic Art Center hebben ingezet.

Ook wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center. In het afgelopen jaar is het helaas niet mogelijk geweest om op elke 1e maandag van de maand een show te organiseren. Dit is natuurlijk erg jammer, want een fijne en mooie avond in ons geliefde Magic Art Center en de hierbij behorende sociale contacten hebben we daarom deels moeten missen. De financiële positie van het Magic Art Center is er hierdoor helaas niet sterker op geworden. Gelukkig heb ik dankzij donaties van meerdere (goochel)vrienden een deel van de vaste lasten kunnen blijven betalen. Hiervoor ben ik hen zeer dankbaar.

Ik wens u van harte hele prettige Kerstdagen en een gelukkig, maar vooral een gezond 2023 toe.

Ik hoop u in 2023 weer te mogen begroeten in ons Magic Art Center. Ik kijk er erg naar uit.

Feestelijke magische groeten,
Véronique