Nieuwsbrief december 2022

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Wij hebben het jaar 2022 goed kunnen afsluiten met een zeer geslaagde showavond. Onze dank gaat uit naar allen die hieraan die hieraan geheel belangeloos hun medewerking hebben verleend, Robert Blake, Peter Pelikaan, Soumayabrata Bernerjee, Magic Stefan, Igor de Kort, de PipoClub en Ton Bal en Marcel van der Velde die het geluid weer heeft verzorgd.

Hoewel Véronique zich nog niet heeft kunnen inzetten voor deze showavond, had zij zich, zeer verheugd op de decemberavond. Helaas liet haar gezondheid dit nog niet toe.

Het jaar 2022 is voor Véronique en het Magic Art Center niet geworden zoals wij gehoopt hadden, maar voor het jaar 2023 gaan wij ons weer inzetten om vele mooie showavonden in het Magic Art Center voor u te organiseren.

De financiële positie van het Magic Art Center is helaas vanwege Corona en de fragiele gezondheid van Véronique niet verbeterd. En bovendien zijn de vaste (energie) lasten gestegen en zullen wellicht het komende jaar ook nog verder stijgen.

De leden van het MAC-team zouden het daarom geweldig vinden als u een donatie zou willen doen als ‘kerstcadeau’ voor Véronique en als extra steun aan het einde van dit voor haar vervelend verlopen jaar.

Elke donatie, hoe klein dan ook, zou geweldig zijn en daarmee maakt u het mede mogelijk om het Magic Art Center voort te laten bestaan.

Uw eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening NL42 RABO 0306 9702 52 ten name van het Magic Art Center. Véronique weet hier zelf uiteraard niets van, dus dat zou een mooie verrassing zijn.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig, maar vooral een gezond 2023 toe.

Merry Christmas De leden van het MAC-team,

Ab
Charles
Wim en Wil
Theo

Mac Nieuwsbrief nr. 3 (10 december 2019)

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende onze stichting. In het Mac-Nieuws nummer 2 van 22 oktober 2019 heeft het bestuur u reeds geïnformeerd over het besluit om de stichting te ontbinden.

In oktober en november zijn de vereiste stappen door het bestuur ondernomen en is de stichting per 1 december 2019 ontbonden. De jaarrekening 2019 is gereed en u kunt deze inzien op de website van het Magic Art Center, onder het kopje Stichting.

Het bestuur dankt u heel hartelijk voor zowel de morele als financiële steun welke zij de afgelopen jaren heeft ondervonden. Voor het behoud van het Magic Art Center blijft financiële ondersteuning erg belangrijk. U kunt hiervoor ook een rechtstreekse donatie overschrijven op de rekening van het Magic Art Center NL 42 RABO 0306 9702 52, onder vermelding donatie.

U steunt het Magic Art Center natuurlijk ook via uw aanwezigheid (met familie en/of vrienden) op de maandelijkse goochelavond op de 1 e maandag van de maand. Véronique Ross zou dit erg op prijs stellen en zij dankt u bij voorbaat hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Peter van de Berg, secretaris.

Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Beste MAC-vrienden,

Dit is het laatste bestuursverslag van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center. Het bestuur heeft besloten de Stichting per 1 december 2019 te ontbinden. Dat is tevens de datum einde boekjaar en de datum van de balans.

De afgelopen jaren verkregen inkomsten hebben de Stichting in staat gesteld om middelen aan te wenden voor haar doelstellingen, waaronder als belangrijkste doelstelling: “het ondersteunen en in stand houden van het Magic Art Center te Bennebroek”. In 2019 heeft de Stichting € 6.139 gebruikt
om herstel- en verbeterwerkzaamheden aan het MAC mogelijk te maken.

2019 heeft de Stichting afgesloten met een nadelig saldo van € 6.298. Dit is het gevolg van de minder ontvangen donaties enerzijds en uitgevoerde werkzaamheden aan het Magic Art Center anderzijds.

Met de bijdragen aan het Magic Art Center zijn haar volledige reserves aangewend voor haar doelstellingen en is, gegeven het gebrek aan verdere inkomsten, de Stichting ontbonden.

Het Stichtingsbestuur is dank verschuldigd aan allen die de Stichting de afgelopen jaren hebben ondersteund, in het bijzonder de Vrienden van de Stichting.

Tot slot is Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden van het Magic Art Center ter inzage.

Leidschendam: 1 december 2019

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center,
w.g.
Th. H. van de Coevering, voorzitter

P.G. van den Berg, secretaris

W. J. Barbier, penningmeester

 

Mac Nieuwsbrief nr. 2 (22 oktober 2019)

Beste MAC-vrienden,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende onze stichting. In de afgelopen periode is er met middelen van de stichting wederom een aantal werkzaamheden verricht welke bijdragen tot het behoud van het Magic Art Center.

Helaas zijn er in de afgelopen periode geen inkomsten geweest en zoals u weet hebben wij eerder aangegeven dat er ook voor de toekomst geen significante inkomsten te verwachten zijn.

In de bestuursvergadering van 4 oktober 2019 heeft het bestuur daarom besloten om de stichting te ontbinden en hiervoor deze maand de vereiste stappen te ondernemen. De resterende middelen die de stichting tot haar beschikking heeft zullen uiteraard worden aangewend voor het Magic Art Center.

Vanzelfsprekend houden wij u over de afwikkeling van de ontbinding van onze stichting op de hoogte.

Namens het bestuur,
Peter van de Berg, secretaris.

Stichtingsbestuur publiceert Jaarrekening 2018

Beste MAC-vrienden,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende het realiseren van de doelstellingen van onze stichting. In het afgelopen jaar en ook dit jaar zijn er een aantal werkzaamheden verricht kunnen worden welke bijdragen tot het behoud van het Magic Art Center.

Zoals in ons jaarverslag 2018 wordt vermeld heeft de stichting het boekjaar 2018 moeten afsluiten met een nadelig saldo van €1.660,37. Helaas zijn er geen extra inkomsten te melden, maar het bestuur zal de huidige middelen volledig aan wenden ter bevordering/behoud van het Magic Art Center.
Gezien het feit dat er geen nieuwe inkomsten te verwachten zijn beraadt het bestuur zich over het in stand houden van de Stichting.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Tot slot is Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden van het Magic Art Center ter inzage.

Namens het bestuur
Peter van de Berg, secretaris.

Stichting “De vrienden van het Magic Art Center”

Het Magic Art Center is 35 jaar geleden in Bennebroek opgericht door Richard Ross, 2x wereldkampioen goochelen. Hij heeft een oude bollenschuur omgetoverd in klein prachtig en gezellig mini theatertje. Het doel van Richard was de goochelkunst te bevorderen. Hij trad ook regelmatig op in zijn eigen Magic Art Center en zijn passie was ook het adviseren en begeleiden van, in het bijzonder, aankomende talenten. Hans Klok, Ger Copper en vele anderen uit de wereld van magie hebben het vak van hem geleerd. Helaas is Richard veel te vroeg overleden op 55jarige leeftijd aan de gevolgen van een hart stilstand.

Zijn vrouw Véronique Ross, gesteund door vele vrienden, runt dit prachtige magische minitheatertje. Een keer in de maand komen goochelaars en entertainers daar ongedwongen bij elkaar om gezamenlijk een mooi en leuk programma te presenteren , of een lezing te houden en ervaringen uit te wisselen. Het Magic Art Center huisvest ook een aantal verenigingen waaronder de Fred Kaps Ring en de Dutch Magic Society ( een goochelvereniging met vele jeugd en volwassen leden). In het Magic Art Center zijn ook originele posters van goochellegendes, veel oude boeken boordevol geheimen (bibliotheek) vele prijzen en foto’s met heel veel goochelhistorie te zien.

Het Magic Art Center is, mogen wij wel stellen, is het Mekka van de Nederlandse goochelkunst in Nederland en moet behouden blijven.

Hiervoor hebben enkele enthousiaste vrienden de stichting opgericht: ‘Stichting De Vrienden van het Magic Art Center.’

Het Magic Art Center is ook een ideale plek voor kleine tot middelgrote activiteiten en evenementen Zoals: Kleinschalige bedrijfs-en product presentaties, workshops, privé-of bedrijfsfeestjes, vergaderingen en zaalverhuur.

 
Wilt u Macvriend/donateur worden? Super! Download dan hier het formulier, en stuur het ingevuld en ondertekend naar Stichting Vrienden van het Magic Art Center p/a Söderblomstraat 112, 2131 GN Hoofddorp

[easy_media_download url=”https://www.magicartcenter.nl/wp-content/uploads/2017/07/Vrienden-van-het-Magic-Art-Center.pdf” text=”Download formulier” color=”grey_light” width=”200″ force_dl=”1″]