Nieuwsbrief van het Magic Art Center mei 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Jean “Jan “ Heylen. Jan is geboren te Kessel-Lo op 9 februari 1941 en is geheel plotseling thuis overleden op 21 april 2020.

Het plotselinge overlijden van Jean is bij mij heel erg hard aangekomen en ik kan het nu nog niet geloven. Jean was een hele grote en dierbare vriend van mij. Hij heeft jarenlang, zelfs tot enkele de dagen voor zijn overlijden, veel voor mij en het Magic Art Center betekend en daar ben ik hem zeer, zeer dankbaar voor.

Vele van de optredende artiesten en bezoekers van de 1e maandagavondshow in het Magic Art Center, zullen Jean wel kennen. Hij was één van de trouwste bezoekers van de shows en kwam hiervoor helemaal uit België, vaak met vrienden o.a. met Rick Heynickx, beiden lid van de googhelclub Mageia. Wat was hij trots toen zijn googhelclub de show ‘Magic van Belgium’ op 1 april 2019 presenteerde.

Jean maakte van elke show filmopnames, zette deze op DvD en stelde een exemplaar beschikbaar voor de optredende artiesten maar ook voor vele vrienden.

Ik zal hem heel erg missen.

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken in het Magic Art Center.

Maar allereerst hoop ik voor u en uw naasten dat het coronavirus aan uw deur voorbij is gegaan en dat het met de gezondheid goed gaat.

Door het coronavirus en de hierdoor getroffen maatregelen door de overheid heeft er, zoals u weet, geen show in april en mei kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk heeft u de nadere informatie over de bestrijding van het coronavirus, zoals door de regering op 19 mei 2020 bekend gemaakt werd, ook gehoord. De verlenging van eerder genomen maatregelen betekent dat het ook voor de komende maanden waarschijnlijk moeilijk wordt een show te organiseren. Bepalend hierbij blijft de gezondheid voor u , maar ook voor de artiesten die geheel belangeloos hun show willen presenteren. Niet elke artiest zal nu, met toch de vele risico’s, willen optreden. Dit moeten wij navragen, maar dit heeft ook tijd nodig. We richten ons nu op de 1e maandag in september 2020, maar dan zullen de maatregelen en het zicht op gezondheidsrisico’s dit mogelijk moeten maken.

Voor ons als organisatoren moet er dus meer bekend zijn met betrekking tot het verdere verloop van deze crisis. Vooralsnog zijn ook andere geplande activiteiten geannuleerd.

Dit betekent ook dat er ook de komende maanden geen inkomsten zijn en dat baart mij en de leden van het MACteam grote zorgen. Gelukkig hebben verschillende vrienden van het Magic Art Center al eerder een donatie gedaan, waarvoor ik hen veel dank verschuldigd ben. Helaas komt door de verlenging van de huidige situatie de betaling van de vaste kosten voor de komende maanden wederom in de verdrukking. Ik zou het enorm fijn vinden en het op prijs stellen als u mij zou willen steunen, in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld door een donatie (hoe klein ook) zodat ik het Magic Art Center in stand kan houden en het straks weer beschikbaar is voor u en de Magische Googhelkunst. Als u een donatie wilt doen dan kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52.

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer 023-5848040 of via een e-mail, mijn e-mailadres is ross@magicart.nl.

Uiteraard blijf ik samen met de leden van het MACteam de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen dat er spoedig mogelijkheden komen, waardoor het Magic Art Center weer gebruikt kan worden voor u en haar overige activiteiten.

Ik wens u, mede namens de leden van het MACteam, heel veel sterkte toe de komende tijd en hopen dat u gespaard mag blijven van het coronavirus.

Met magische groeten,

Véronique

Nieuwsbrief (30 maart 2020)

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

In onze nieuwsbrief van 19 maart 2020 hebben wij u al aangegeven dat er op de 1 e maandag van april geen show zal zijn.
Waarschijnlijk heeft u de informatie over de bestrijding van het coronavirus en de verregaande maatregelen welke zijn genomen door de regering al gehoord of gelezen.
De getroffen maatregelen volgen wij natuurlijk op, maar deze treffen helaas het Magic Art Center ook heel erg hard. Dit betekent dat de geplande show voor de 2 e  maandag in mei (11 mei 2020), waarvan de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium waren, geen doorgang kan vinden.

Wij danken Eddy Smit en alle artiesten ( Magische Loge) voor hun inzet bij de voorbereidingen van hun show en hopen dat zij hun show later dit jaar willen presenteren in ons Magic Art Center. Zoals het er nu naar uitziet zal er de komende maanden geen mogelijkheid zijn om shows in het Magic Art Center te presenteren en zijn er ook geen verhuurmogelijkheden. Dit betekent ook dat er geen inkomsten zijn en dat baart ons grote zorgen.

Wij zouden enorm waarderen als u Veronique zou willen steunen met een donatie; dit om het haar mogelijk te maken om de vaste lasten van het MAGIC ART CENTER te kunnen voldoen en het Magic Art Center behouden kan blijven.

Wellicht wilt u een donatie doen, bijvoorbeeld het bedrag dat u anders tijdens de komende maandelijkse bijeenkomsten had gespendeerd? U kunt uw eventuele donatie overmaken naar het rekeningnummer van het Magic Art Center NL42 RABO 0306 9702 52. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en houden wij u op de hoogte van wat dat betekent voor het Magic Art Center en haar activiteiten. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd en hopen dat u gespaard mag blijven van het coronavirus.

Magische groeten,
 
Het Mac team

Nieuwsbrief van het Magic Art Center (1e maandag april 2020)

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Naar aanleiding van alle berichten over en de getroffen maatregelen tegen het coronavirus heeft het MAC-team en Véronique besloten dat er maandag 6 april 2020 er geen show zal zijn.

Wij vinden dat de gezondheid van zowel onze optredende artiesten als bezoekers vóór alles gaat en wij volgen de ontwikkelingen en de richtlijnen van het RIVM en de regering op de voet.

Wij hopen dat de show voor de 2e maandag in mei (11 mei 2020), waarvan de voorbereidingen ook al in een vergevorderd stadium zijn, wel doorgang kan vinden.

Magische groeten,

Het Mac team en Véronique

Maandag 2 maart – Rotterdamse avond in het MAC!

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie,

Met onze Magic Art Center nieuwsbrief van 24 januari 2020 hebben wij al geïnformeerd dat er een geweldig programma te verwachten is op de 1e maandagavond

in maart (2 maart 2020).

Nu de ‘Rotterdamse’ artiesten hebben toegezegd de 2e maart a.s. in ons Magic Art Center te zullen optreden, kunnen wij u met trots vertellen dat het een

geweldige/verrassende ‘ROTTERDAMSE AVOND’ wordt, waarbij een muzikale omlijsting met Rotterdamse muziek niet zal ontbreken.

De optredende artiesten zijn:

Ook voor deze avond verwachten wij een vol Magic Art center, er zijn al diverse tickets verkocht, dus….

reserveer snel, want hiermee kunt u voorkomen een geweldige avond te missen.

 Locatie: Magic Art Center / Meerweg 1a / 2121 VA / Bennebroek

Tel: 023-5848040

Aanvang: Inloop vanaf 19.00uur / Show start om 20.00uur

VOORSTELLING UITVERKOCHT!

Entree: € 12,50. Automatische reservering, betaling en tickets **

Toelichting m.b.t. het tonen van de e-mail/entree bewijs staat in de e-mail

die u van ons  na boeking ontvangt.

Telefonische reservering: € 12,50. Entree ticket en betaling worden handmatig aangemaakt.

Entree aan de deur: € 14,50 onder voorbehoud van vrije plaatsen.

Met magische groeten,

Het MAC-team en Véronique

WILT U GEEN MAIL OF UITNODIGINGEN MEER VAN ONS ONTVANGEN stuur dan een e-mail naar ross@magicart.nl

Magic Art Center nieuwsbrief 1e maandag maart 2020

Beste goochelvrienden en liefhebbers van de magie.  

De nieuwjaarbijeenkomst van 13 januari jl. was zeer succesvol met het optreden van René, John, Conraad, het trio Johnny en de Surfers en presentator Maurice.

De 1e maandag van februari (de 3e) is er geen programma. 

** De 1e maandag van maart (dit is de 2e maart) staat ons een geweldig programma te verwachten.

Na een Braziliaanse avond, Volendamse avond en een Belgische avond (al deze avonden waren uitverkocht), komt er nu een heuse ROTTERDAMSE AVOND.

Natuurlijk krijgt u van ons nog nadere informatie over deze ROTTERDAMSE AVOND.

Ook voor deze avond verwachten wij een vol Magic Art Center en u kunt u nu reeds via deze link VIA DEZE LINK ** voor deze avond plaatsen reserveren.

Noteer de 2e maart alvast in uw agenda of reserveer nu al uw plaats(en), want deze avond is beslist de moeite waard om te komen.

Magische groeten,

Het MAC team en Véronique.

MAC Nieuwjaarsparty – 13 januari 2020

Beste goochelvrienden,

Het jaar 2019 is al weer bijna voorbij. Wij – Véronique en het MAC-team – willen alle artiesten en alle medewerk(st)ers van voor en achter de schermen hartelijk danken voor hun inbreng en inzet in het afgelopen jaar.

Ook willen wij graag alle bezoekers bedanken voor hun komst naar ons Magic Art Center. Het was weer een heel fijn jaar met allemaal mooie en diverse programma’s, waarvan jullie met volle teugen hebben genoten.

Wij hopen u in 2020 weer in het MAC te mogen begroeten en nodigen u bij deze van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 13 januari 2020 om samen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar 2020.

Aanvang 20.00uur ( Inloop vanaf 19.00uur)

Ook de magie zal niet ontbreken. Er zijn al enkele toezeggingen door artiesten gedaan die u graag willen verrassen. Zodra de toezeggingen definitief zijn brengen wij u hiervan natuurlijk op de hoogte.

In verband met onze voorbereidingen stellen wij het erg op prijs als u tijdig uw tickets reserveert. Deze avond kent een VRIJE ENTREE! Reservering is nu al mogelijk VIA DEZE LINK.

Een toelichting mbt het entreebewijs staat in de email die u automatisch van ons na boeking via de link ontvangt. Entree ticket wordt dan handmatig aangemaakt.

Telefonische reservering of aanmelding via email ross@magicart.nl is ook mogelijk.

Wij wensen u hele fijne en gezellige kerstdagen en jaarwisseling toe.

Met magische groeten,

Véronique en het MAC-team

Mac Nieuwsbrief nr. 3 (10 december 2019)

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende onze stichting. In het Mac-Nieuws nummer 2 van 22 oktober 2019 heeft het bestuur u reeds geïnformeerd over het besluit om de stichting te ontbinden.

In oktober en november zijn de vereiste stappen door het bestuur ondernomen en is de stichting per 1 december 2019 ontbonden. De jaarrekening 2019 is gereed en u kunt deze inzien op de website van het Magic Art Center, onder het kopje Stichting.

Het bestuur dankt u heel hartelijk voor zowel de morele als financiële steun welke zij de afgelopen jaren heeft ondervonden. Voor het behoud van het Magic Art Center blijft financiële ondersteuning erg belangrijk. U kunt hiervoor ook een rechtstreekse donatie overschrijven op de rekening van het Magic Art Center NL 42 RABO 0306 9702 52, onder vermelding donatie.

U steunt het Magic Art Center natuurlijk ook via uw aanwezigheid (met familie en/of vrienden) op de maandelijkse goochelavond op de 1 e maandag van de maand. Véronique Ross zou dit erg op prijs stellen en zij dankt u bij voorbaat hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Peter van de Berg, secretaris.

Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Beste MAC-vrienden,

Dit is het laatste bestuursverslag van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center. Het bestuur heeft besloten de Stichting per 1 december 2019 te ontbinden. Dat is tevens de datum einde boekjaar en de datum van de balans.

De afgelopen jaren verkregen inkomsten hebben de Stichting in staat gesteld om middelen aan te wenden voor haar doelstellingen, waaronder als belangrijkste doelstelling: “het ondersteunen en in stand houden van het Magic Art Center te Bennebroek”. In 2019 heeft de Stichting € 6.139 gebruikt
om herstel- en verbeterwerkzaamheden aan het MAC mogelijk te maken.

2019 heeft de Stichting afgesloten met een nadelig saldo van € 6.298. Dit is het gevolg van de minder ontvangen donaties enerzijds en uitgevoerde werkzaamheden aan het Magic Art Center anderzijds.

Met de bijdragen aan het Magic Art Center zijn haar volledige reserves aangewend voor haar doelstellingen en is, gegeven het gebrek aan verdere inkomsten, de Stichting ontbonden.

Het Stichtingsbestuur is dank verschuldigd aan allen die de Stichting de afgelopen jaren hebben ondersteund, in het bijzonder de Vrienden van de Stichting.

Tot slot is Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden van het Magic Art Center ter inzage.

Leidschendam: 1 december 2019

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Magic Art Center,
w.g.
Th. H. van de Coevering, voorzitter

P.G. van den Berg, secretaris

W. J. Barbier, penningmeester

 

Sint Surpriseparty – Maandag 2 december 2019

HET MAGIC ART CENTER

presenteert

met trots

MAANDAG 2 DECEMBER A.S.

het inmiddels traditionele

“Avondje van Sinterklaas in het Magic Art Center!”

Wie staan er dit keer in het programma van de Sint en zijn Pieten?

Optredende artiesten en medewerkers?

U weet: Sint wil iedereen verrassen, dus ook u en … hij stelt niemand teleur!

Locatie
Magic Art Center / Meerweg 1a / 2121 VA / Bennebroek.

Telefoon
023 5848040

Aanvang
Inloop vanaf 19:00 uur / Show start om 20:00 uur

Entree
€ 12,50 – Automatische reservering, betaling en tickets VIA DEZE LINK **

Online kaartverkoop is gesloten. Maar bel ons gerust voor een reservering (023 5848040)

Toelichting mbt het tonen van de email/entreebewijs staat in de email die u van ons na boeking ontvangt.

Telefonische reservering: € 12,50 – Entree ticket en betaling worden handmatig aangemaakt.

Entree aan de deur: € 14,00 – Onder voorbehoud plek.

 

Mac Nieuwsbrief nr. 2 (22 oktober 2019)

Beste MAC-vrienden,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende onze stichting. In de afgelopen periode is er met middelen van de stichting wederom een aantal werkzaamheden verricht welke bijdragen tot het behoud van het Magic Art Center.

Helaas zijn er in de afgelopen periode geen inkomsten geweest en zoals u weet hebben wij eerder aangegeven dat er ook voor de toekomst geen significante inkomsten te verwachten zijn.

In de bestuursvergadering van 4 oktober 2019 heeft het bestuur daarom besloten om de stichting te ontbinden en hiervoor deze maand de vereiste stappen te ondernemen. De resterende middelen die de stichting tot haar beschikking heeft zullen uiteraard worden aangewend voor het Magic Art Center.

Vanzelfsprekend houden wij u over de afwikkeling van de ontbinding van onze stichting op de hoogte.

Namens het bestuur,
Peter van de Berg, secretaris.