Stichtingsbestuur publiceert Jaarrekening 2017

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Magic Art Center heeft in zijn vergadering van 14 juni 2018 het financieel jaaroverzicht over 2017 vastgesteld.

Het financieel jaaroverzicht omvat een bestuursverslag, staat van Baten en Lasten over 2017 en de Balans per 31 december 2017.

Deze documenten, welke hierbij wordt gepubliceerd, zien er alsvolgt uit:

Financieel jaaroverzicht 2017