MAC-NIEUWS – 2e jaargang nummer 1, 29 juli 2018

Beste MAC-vrienden,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende het realiseren van de doelstellingen van onze stichting. Wij hebben u eerder geïnformeerd over gesprekken welke wij gevoerd hebben over de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden/-wensen. Inmiddels heeft het bestuur , door verschillende omstandigheden vertraagd, van mevrouw Y.Dabrowski / Veronique Ross de toegezegde prioriteitenlijst ontvangen. Ook hebben wij van de aannemer een prijsindicatie ontvangen van enkele werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan worden.

Het bestuur heeft inmiddels de toegezegde offerte ontvangen en deze in haar bestuursvergadering van 14 juli 2018 geaccepteerd en aan de aannemer opgedragen. Eind september 2018 zal met
de werkzaamheden begonnen worden. Wij zullen naar verwachting medio augustus 2018 de incasso verrichten van de afgegeven automatische incasso’s. De opbrengsten van deze incasso’s voegen wij toe aan het bedrag
dat momenteel beschikbaar is voor de realisering van de werkzaamheden (volgens de ingediende prioriteitenlijst ) aan het Magic Art Center.

Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen deze incasso, wilt u dit ons tijdig laten weten? Graag via een e-mail: stichtingvriendenmac@gmail.com

Wij gaan ervan uit dat incassering van deze automatische incasso’s tevens de laatste zal zijn. Het bestuur overweegt namelijk om de stichting te ontbinden. De reden hiervoor is, dat het bestuur voorziet dat haar volledige reserve succesvol kan worden aangewend voor de kosten van de gedeeltelijke onderhoudswerkzaamheden /-wensen aan het Magic Art Center
en dat er nadien geen significante nieuwe inkomsten worden verwacht.

Tot slot.
De jaarrekening 2017 is gereed en u kunt deze inzien op de website van het Magic Art Center, onder het kopje Stichting, www.magicartcenter.nl

Wij houden u , uiteraard, op de hoogte.

De Stichting Vrienden van het Magic Art Center is ingeschreven in het handelsregister met kamer van koophandelnummer 68790007
.
Namens het bestuur,

Peter van den Berg, secretaris.