MAC-NIEUWS – 2e jaargang nummer 1, 29 juli 2018

Beste MAC-vrienden,

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen betreffende het realiseren van de doelstellingen van onze stichting. Wij hebben u eerder geïnformeerd over gesprekken welke wij gevoerd hebben over de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden/-wensen. Inmiddels heeft het bestuur , door verschillende omstandigheden vertraagd, van mevrouw Y.Dabrowski / Veronique Ross de toegezegde prioriteitenlijst ontvangen. Ook hebben wij van de aannemer een prijsindicatie ontvangen van enkele werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan worden.

Het bestuur heeft inmiddels de toegezegde offerte ontvangen en deze in haar bestuursvergadering van 14 juli 2018 geaccepteerd en aan de aannemer opgedragen. Eind september 2018 zal met
de werkzaamheden begonnen worden. Wij zullen naar verwachting medio augustus 2018 de incasso verrichten van de afgegeven automatische incasso’s. De opbrengsten van deze incasso’s voegen wij toe aan het bedrag
dat momenteel beschikbaar is voor de realisering van de werkzaamheden (volgens de ingediende prioriteitenlijst ) aan het Magic Art Center.

Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen deze incasso, wilt u dit ons tijdig laten weten? Graag via een e-mail: stichtingvriendenmac@gmail.com

Wij gaan ervan uit dat incassering van deze automatische incasso’s tevens de laatste zal zijn. Het bestuur overweegt namelijk om de stichting te ontbinden. De reden hiervoor is, dat het bestuur voorziet dat haar volledige reserve succesvol kan worden aangewend voor de kosten van de gedeeltelijke onderhoudswerkzaamheden /-wensen aan het Magic Art Center
en dat er nadien geen significante nieuwe inkomsten worden verwacht.

Tot slot.
De jaarrekening 2017 is gereed en u kunt deze inzien op de website van het Magic Art Center, onder het kopje Stichting, www.magicartcenter.nl

Wij houden u , uiteraard, op de hoogte.

De Stichting Vrienden van het Magic Art Center is ingeschreven in het handelsregister met kamer van koophandelnummer 68790007
.
Namens het bestuur,

Peter van den Berg, secretaris.

MAC-NIEUWS

1e jaargang nummer 1,

Beste Mac-vrienden,

In de afgelopen maanden is er door vele vrijwilligers hard gewerkt aan onze Benefiet Gala, Hans Klok & Friends, dat zoals jullie weten plaats zal vinden op 27 augustus in de schouwburg
De Meerse in Hoofddorp. Dit is al over vier weken.

Wij zagen Hans Klok afgelopen zondag op de Duitse zender ARD in het ochtendprogramma “Immer wieder Sontag” een optreden geven, voortreffelijk. Wij kijken uit naar zijn optreden samen met zijn Friends , want er staat ons nog heel wat moois te wachten!!

Ger Copper met zijn team hebben een prachtig programma samengesteld dat niemand mag missen. Dit is niet alleen een programma voor goochelaars, maar zeer zeker ook voor familieleden, kennissen en theaterliefhebbers, die gewoon een gezellige avond uit willen.

Vele promotie activiteiten hebben de afgelopen maanden plaats-gevonden . Via sociale media zijn er persberichten verzonden en
3 radio interviews gegeven. Terwijl de komende zondag het vierde interview zal plaatsvinden op Meer Radio van Hoofddorp, aanvang 12.45uur.

Er zijn nog genoeg plaatsen vrij. Laten wij met z’n allen onze schouders eronder zetten, om een volle zaal te krijgen.
Helpen jullie mee?

Groeten van het bestuur en tot ziens.

Stichting “De vrienden van het Magic Art Center”

Het Magic Art Center is 35 jaar geleden in Bennebroek opgericht door Richard Ross, 2x wereldkampioen goochelen. Hij heeft een oude bollenschuur omgetoverd in klein prachtig en gezellig mini theatertje. Het doel van Richard was de goochelkunst te bevorderen. Hij trad ook regelmatig op in zijn eigen Magic Art Center en zijn passie was ook het adviseren en begeleiden van, in het bijzonder, aankomende talenten. Hans Klok, Ger Copper en vele anderen uit de wereld van magie hebben het vak van hem geleerd. Helaas is Richard veel te vroeg overleden op 55jarige leeftijd aan de gevolgen van een hart stilstand.

Zijn vrouw Véronique Ross, gesteund door vele vrienden, runt dit prachtige magische minitheatertje. Een keer in de maand komen goochelaars en entertainers daar ongedwongen bij elkaar om gezamenlijk een mooi en leuk programma te presenteren , of een lezing te houden en ervaringen uit te wisselen. Het Magic Art Center huisvest ook een aantal verenigingen waaronder de Fred Kaps Ring en de Dutch Magic Society ( een goochelvereniging met vele jeugd en volwassen leden). In het Magic Art Center zijn ook originele posters van goochellegendes, veel oude boeken boordevol geheimen (bibliotheek) vele prijzen en foto’s met heel veel goochelhistorie te zien.

Het Magic Art Center is, mogen wij wel stellen, is het Mekka van de Nederlandse goochelkunst in Nederland en moet behouden blijven.

Hiervoor hebben enkele enthousiaste vrienden de stichting opgericht: ‘Stichting De Vrienden van het Magic Art Center.’

Het Magic Art Center is ook een ideale plek voor kleine tot middelgrote activiteiten en evenementen Zoals: Kleinschalige bedrijfs-en product presentaties, workshops, privé-of bedrijfsfeestjes, vergaderingen en zaalverhuur.

 
Wilt u Macvriend/donateur worden? Super! Download dan hier het formulier, en stuur het ingevuld en ondertekend naar Stichting Vrienden van het Magic Art Center p/a Söderblomstraat 112, 2131 GN Hoofddorp

Download formulier